Ontstaan Slingerpark Ermelo

Landgoed Veldwijk is sinds 1886 in gebruik als instellingsterrein voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren heeft de GGz te maken met grote veranderingen in de gezondheidszorg, waardoor er minder behoefte is aan kliniekgebouwen. GGz Centraal heeft te maken met leegstand, verouderde gebouwen, monumenten met hoge onderhouds- en energielasten en een landgoed dat veel groter is dan ze ooit nog nodig zullen hebben. Daarom is een strategisch plan ontwikkeld waarin woningbouw een belangrijke rol speelt. 

Wat is Slingerpark Ermelo?

Slingerpark Ermelo is een samenwerking tussen Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V., die samen het deelgebied (A) van Landgoed Veldwijk gaan (her)ontwikkelen.

In dit gebied is ruimte om circa 100 woningen te bouwen. De helft van deze woningen wordt gebouwd in het sociale segment en betaalbare middensegment. Daarnaast worden er grondgebonden woningen en appartementen in verschillende prijscategorieën gebouwd, waardoor er een mooie diversiteit aan woningen ontstaat.

Wie zijn wij?

NCB Projectrealisatie B.V. en Van de Kolk Bouw B.V. werken samen aan dit bijzondere plan. Wij zijn diep geworteld op de Veluwe en hebben in Ermelo de afgelopen jaren verscheidene projecten ontwikkeld. Wij zien Landgoed Veldwijk als een van de mooiste plekken van Ermelo, met een lange en interessante geschiedenis. Deelgebied A zal daarom zo ontworpen worden dat het rechtdoet aan de huidige parkachtige setting en dat het past in het verhaal van Veldwijk.

Plattengrond
NCB Projectrealisatie
Van de Kolk

Inloopavond

Inloopavond Veldwijk Deelgebied A
Op donderdag 24 augustus is een informatieavond georganiseerd om omwonenden, gebruikers en overige direct belanghebbenden te informeren over de ontwikkeling van Veldwijk Deelgebied A te Ermelo.

De locatie van Deelgebied A is gelegen tussen de Oude Nijkerkerweg, Horsterweg, Klinkertlaan en Van Asch van Wijcklaan. In restaurant Beukenrode werden op 4 panelen de thema’s toegelicht, zoals de plankaart, ‘ontmoeten en omarmen’, ‘duurzaam landgoed’ en het ‘woonprogramma’. Op die avond kon een eerste reactie gegeven worden en worden aangegeven welke wensen en ideeën er zijn.

Samenvatting inloopavondPresentatie plan Slingerpark

Op de hoogte blijven? Schrijf je in: